Akkreditering 360 grader feedback ViewSuite360

Dato: 27 Aug 2009 – 28 Aug 2009 : København

Programmet er for konsulenter eller medarbejdere i HR-funktionen, som ønsker at erhverve og videreudvikle konkrete professionelle kompetencer i anvendelse af 360-feedback. Vi leverer praktisk træning i arbejdet med 360 grader feedback og i tolkning og anvendelse af 360-information. En akkreditering i ViewSuite360 giver adgang til alle værktøjerne bl.a. LeaderView360, EIV360 og TeamView360 m.fl. og med adgang til selvadministration på egen web-side med rettigheder til anvendelse af hele pakken. Dette opnås via deltagelse på et af vore åbne akkrediteringsseminarer. Alternativt kan vi tilbyde at gennemføre dette som et internt program i virksomheden.

Dag 1 – intro til ViewSuite360 og de forskellige tilgængelige værktøjer – hvad de dækker, den grundlæggende teori og de kompetenceområder, der kortlægges/afdækkes igennem anvendelse af værktøjerne og de enkelte programmer, herunder de specifikke anvendelsesområder der er koblet til leder- og medarbejderudvikling. Vi ser på udvikling, metode og principper for 360-grader værktøjer. Workshoppen afsluttes med en introduktion til online-systemet, hvor man kan administrere e-mails, udsendelser, reminders, downloade rapporter og anvende data til interaktiv feedback i ViewSuite360Reader. Eller specialdesignet software.

Som afslutning på dag 1. skal deltagerne forberede feedback på en anden deltagers LeaderView360/EIV360 rapport og vi vil – med afsæt i over 10 års praktiske erfaringer – drøfte ”Best Practise” i 360 grader tilbagemelding.

Dag 2 – starter med tilbageblik og opsamling af principper for feedback. Dette fører os over i praktisk træning i at give tilbagemelding til en af de andre seminardeltagere på en reel LeaderView360/EIV360 rapport, samt selv få tilbagemelding på sin egen rapport af en af de andre deltagere. Det vil være flere seminarledere til stede som vil vejlede og coache deltagerne i denne del af processen. Interaktiv feedback kan benyttes, hvis deltagerne selv medbringer en lap-top.

Seminaret gennemføres med et lavt antal deltagere med henblik på at sikre god tid til de deltagerbaserede øvelser, træning i at give tilbagemelding og gruppediskussioner og for at sikre et effektivt og godt læringsmiljø for den enkelte.

Seminaret er meget interaktivt og vi anvender faktiske data og situationer. På denne måde får deltagerne hurtigt forankret kundskaber og praktiske færdigheder, som umiddelbart kan anvendes i egen virksomhed og i hverdagen. Alle deltagere får en manual med omfattende teoretisk og statistisk information, for tolkningsvejledning og case studier.

Pris: kr. 14.800,- ekskl. moms; dækkende omfattende dokumentation, 1 træningsprofil, adgang til egen web-side med login og password samt opsætning med eget logo.

www.consultingtools.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *