Archive for august, 2009

FACET5 Akkreditering – for HR

torsdag, august 20th, 2009

Dato: 9 Dec 2009 – 10 Dec 2009 : København

For at sikre FACET5 bevarer sin faglige troværdighed og for at sikre, at den fortsatte udvikling sker i overensstemmelse med praktiske erfaringer og nuværende teori, er FACET5 kun tilgængelig for akkrediterede personer. Træning i fortolkning og forvaltning af FACET5 og de meget dybdegående informationer om det enkelte individ, som FACET5 giver er helt nødvendige. En fuld akkreditering i anvendelse af programmet kan opnås ved deltages i en af vores Åbne Akkrediterings kurser. Alternativt kan et fuldt akkreditering program leveres som et in-house træning.

Programmet er opdelt i to dele + en opfølgningsdel. I alt tre dage.

Del 1 – dækker det grundlæggende i Facet5 og dens anvendelse til vigtige områder inden for leder-og medarbejderudvikling. Dette afsnit omfatter også baggrunden for Facet5 og fokuserer på sammenhængen og samspillet mellem de 5 faktorer med særlig vægt på usædvanlige kombinationer.

Del 2 – omfatter anvendelsen af Facet5 til specifikke spørgsmål om menneskelige ressourcer. Ved hjælp af reelle data bygger modellen fra introduktion af en person videre til integration til et team, deres ledelse og udvikling på længere sigt.

Antal workshops er begrænsede, og programmerne er holdt på et lavt antal deltagere og baseret på omfattende deltagerbaserede øvelser, individuelt arbejde og diskussioner med henblik på at sikre, effektivitet og optimal læring for den enkelte. Opfølgningsdelen består af coaching i anvendelse, praktisk implementering og den formelle afsluttende Akkreditering.

Programmet er meget interaktivt ved hjælp af virkelige data og situationer. På denne måde får deltagerne hurtigt udviklet de nødvendige færdigheder og på en måde, der er umiddelbart anvendelige i egen virksomhed og hverdag. Materialer omfatter tekniske referencer, fortolkning vejledninger og case studies.

Pris: kr. 19.800,- ekskl. moms men inkl. omfattende dokumentation, frokost og forfriskninger samt 3 gratis klik i forbindelse med Akkrediteringen.

FACET5 Akkreditering – for Konsulenter

torsdag, august 20th, 2009

Dato: 7 Dec 2009 – 8 Dec 2009 : København

For at sikre FACET5 bevarer sin faglige troværdighed og for at sikre, at den fortsatte udvikling sker i overensstemmelse med praktiske erfaringer og nuværende teori, er FACET5 kun tilgængelig for akkrediterede personer. Træning i fortolkning og forvaltning af FACET5 og de meget dybdegående informationer om det enkelte individ, som FACET5 giver er helt nødvendige. En fuld akkreditering i anvendelse af programmet kan opnås ved deltages i en af vores Åbne Akkrediterings kurser. Alternativt kan et fuldt akkreditering program leveres som et in-house træning.

Programmet er opdelt i to dele + en opfølgningsdel. I alt tre dage.

Del 1 – dækker det grundlæggende i Facet5 og dens anvendelse til vigtige områder inden for leder-og medarbejderudvikling. Dette afsnit omfatter også baggrunden for Facet5 og fokuserer på sammenhængen og samspillet mellem de 5 faktorer med særlig vægt på usædvanlige kombinationer.

Del 2 – omfatter anvendelsen af Facet5 til specifikke spørgsmål om menneskelige ressourcer. Ved hjælp af reelle data bygger modellen fra introduktion af en person videre til integration til et team, deres ledelse og udvikling på længere sigt.

Antal workshops er begrænsede, og programmerne er holdt på et lavt antal deltagere og baseret på omfattende deltagerbaserede øvelser, individuelt arbejde og diskussioner med henblik på at sikre, effektivitet og optimal læring for den enkelte. Opfølgningsdelen består af coaching i anvendelse, praktisk implementering og den formelle afsluttende Akkreditering.

Programmet er meget interaktivt ved hjælp af virkelige data og situationer. På denne måde får deltagerne hurtigt udviklet de nødvendige færdigheder og på en måde, der er umiddelbart anvendelige i egen virksomhed og hverdag. Materialer omfatter tekniske referencer, fortolkning vejledninger og case studies.

Pris: kr. 19.800,- ekskl. moms men inkl. omfattende dokumentation, frokost og forfriskninger samt 3 gratis klik i forbindelse med Akkrediteringen.

Akkreditering 360 grader feedback ViewSuite360

torsdag, august 20th, 2009

Dato: 27 Aug 2009 – 28 Aug 2009 : København

Programmet er for konsulenter eller medarbejdere i HR-funktionen, som ønsker at erhverve og videreudvikle konkrete professionelle kompetencer i anvendelse af 360-feedback. Vi leverer praktisk træning i arbejdet med 360 grader feedback og i tolkning og anvendelse af 360-information. En akkreditering i ViewSuite360 giver adgang til alle værktøjerne bl.a. LeaderView360, EIV360 og TeamView360 m.fl. og med adgang til selvadministration på egen web-side med rettigheder til anvendelse af hele pakken. Dette opnås via deltagelse på et af vore åbne akkrediteringsseminarer. Alternativt kan vi tilbyde at gennemføre dette som et internt program i virksomheden.

Dag 1 – intro til ViewSuite360 og de forskellige tilgængelige værktøjer – hvad de dækker, den grundlæggende teori og de kompetenceområder, der kortlægges/afdækkes igennem anvendelse af værktøjerne og de enkelte programmer, herunder de specifikke anvendelsesområder der er koblet til leder- og medarbejderudvikling. Vi ser på udvikling, metode og principper for 360-grader værktøjer. Workshoppen afsluttes med en introduktion til online-systemet, hvor man kan administrere e-mails, udsendelser, reminders, downloade rapporter og anvende data til interaktiv feedback i ViewSuite360Reader. Eller specialdesignet software.

Som afslutning på dag 1. skal deltagerne forberede feedback på en anden deltagers LeaderView360/EIV360 rapport og vi vil – med afsæt i over 10 års praktiske erfaringer – drøfte ”Best Practise” i 360 grader tilbagemelding.

Dag 2 – starter med tilbageblik og opsamling af principper for feedback. Dette fører os over i praktisk træning i at give tilbagemelding til en af de andre seminardeltagere på en reel LeaderView360/EIV360 rapport, samt selv få tilbagemelding på sin egen rapport af en af de andre deltagere. Det vil være flere seminarledere til stede som vil vejlede og coache deltagerne i denne del af processen. Interaktiv feedback kan benyttes, hvis deltagerne selv medbringer en lap-top.

Seminaret gennemføres med et lavt antal deltagere med henblik på at sikre god tid til de deltagerbaserede øvelser, træning i at give tilbagemelding og gruppediskussioner og for at sikre et effektivt og godt læringsmiljø for den enkelte.

Seminaret er meget interaktivt og vi anvender faktiske data og situationer. På denne måde får deltagerne hurtigt forankret kundskaber og praktiske færdigheder, som umiddelbart kan anvendes i egen virksomhed og i hverdagen. Alle deltagere får en manual med omfattende teoretisk og statistisk information, for tolkningsvejledning og case studier.

Pris: kr. 14.800,- ekskl. moms; dækkende omfattende dokumentation, 1 træningsprofil, adgang til egen web-side med login og password samt opsætning med eget logo.

www.consultingtools.dk

Historik

søndag, august 2nd, 2009

02.08.09. Fået lagt billede på min blog og fået google advertising på blog. Oprettet min side “om Jørgen Eigil Hammer”. Opdateret til seneste version af wordpress. Tilføjet selvstændig analytic kode til siden.

pict0010 copy

Test at billede på min blog

søndag, august 2nd, 2009
Jørgen Eigil Hammer

Jørgen Eigil Hammer

billede test

dette er et forsøg på at få billeder på min blog.